Description
This quiz corresponds with the content on www.freewebsite.academy.  Log in as 'student', password 'student'./ Deze quiz komt overeen met inhoud van het stappenplan op www.freewebsite.academy. Inloggen als 'student', paswoord 'student'.
SUCCESSFUL
Average score: 100%
Progress: 100%
Drupal 8 Quiz
LessonsScoreTotal Time
Basic skills / Basis vaardigheden
100
00:11:48